Metal-CeO2 based catalyst particularly for use in fuel cells

Need more info?Need more info?Need more info?Need more info?Need more info?Need more info?Logo CUIP s.r.o.
Tým CUIP

O nás

Charles University Innovations Prague s.r.o. (CUIP) je 100% vlastněná dceřiná společnost Univerzity Karlovy, která byla založena 22. 6. 2018. Jejím cílem je přenos vědeckých poznatků z Univerzity Karlovy do reálného života. Partnerem CUIP je Centrum pro přenos poznatků a technologií UK (CPPT UK) se kterým v dané oblasti úzce spolupracuje.

Poskytované služby

 • poradenské a manažerské služby pro projekty s komerčním potenciálem a při zakládání spin-off společností, které jsou provázané na uplatnění výsledků VaV na UK
 • zprostředkování investorů pro univerzitní spin-off
 • vyjednávání licenčních či jiných ujednání v dané oblasti
 • finanční podpora spin-off společností
 • podpora sponzoringových a fundraisingových aktivit na UK

FAQ

S kým spolupracujeme?

CUIP spolupracuje s partnery z komerční sféry a investory.

CUIP úzce spolupracuje s Centrem pro přenos poznatků a technologií UK, které zajišťuje vědecko-výzkumným týmům z UK právní a patentovou podporu a vyhledává zajímavé náměty v rámci univerzity.

S čím se na CUIP můžete obrátit?

 • s podporou v oblasti komercializace
 • se zakládáním spin-off společností
 • s prodejem průmyslového vlastnictví
 • s licencemi
 • v případě, že jste investor a hledáte možnost konkrétního projektu

Co je cílem CUIP?

Cílem CUIP je doplnit stávající nabídku služeb v oblasti inovací a komercializace na UK a zprostředkovat kontakt akademické obce a externích investorů pro oblast zakládání univerzitních spin-off firem.

Novinky

Address of the Rector of Charles University prof. Tomas Zima

Prof. MUDr. Tomas Zima, DrSc., MBA, Rector of Charles University fully supports the establishment of a subsidiary. Establishing the CUIP sees it as a milestone that will help many of the unique scientific projects and breakthroughs move faster.

Charles University founded CUIP

On June 22, 2018, Charles University founded a 100% owned subsidiary of Charles University Innovation Prague s.r.o., abbreviated CUIP. The aim of this company is to transfer scientific knowledge into practice.

Press Release

Dne 26. 6. 2018 vydala Univerzita Karlova tiskovou zprávu, kde prohlašuje, že založila 100% vlastněnou dceřinou společnost. K této události proběhla ve stejný den i tisková konference, kde byla dceřiná společnost představena.

Investiční příležitosti

Nestačí jen nápady. Musí se uskutečnit.

Kde nás najdete?

Najdete nás v kancelářské budově na adrese Petrská 1180/3 Praha 1.

Kontakt:

Charles University
Innovations Prague s.r.o.

Údaje v kontaktním formuláři budeme zpracovávat pouze k vyřízení vašeho dotazu.
Logo CUIP s.r.o.
Tým CUIP

O nás

Charles University Innovations Prague s.r.o. (CUIP) je 100% vlastněná dceřiná společnost Univerzity Karlovy, která byla založena 22. 6. 2018. Jejím cílem je přenos vědeckých poznatků z Univerzity Karlovy do reálného života. Partnerem CUIP je Centrum pro přenos poznatků a technologií UK (CPPT UK) se kterým v dané oblasti úzce spolupracuje.

Poskytované služby

 • poradenské a manažerské služby pro projekty s komerčním potenciálem a při zakládání spin-off společností, které jsou provázané na uplatnění výsledků VaV na UK
 • zprostředkování investorů pro univerzitní spin-off
 • vyjednávání licenčních či jiných ujednání v dané oblasti
 • finanční podpora spin-off společností
 • podpora sponzoringových a fundraisingových aktivit na UK

FAQ

S kým spolupracujeme?

CUIP spolupracuje s partnery z komerční sféry a investory.

CUIP úzce spolupracuje s Centrem pro přenos poznatků a technologií UK, které zajišťuje vědecko-výzkumným týmům z UK právní a patentovou podporu a vyhledává zajímavé náměty v rámci univerzity.

S čím se na CUIP můžete obrátit?

 • s podporou v oblasti komercializace
 • se zakládáním spin-off společností
 • s prodejem průmyslového vlastnictví
 • s licencemi
 • v případě, že jste investor a hledáte možnost konkrétního projektu

Co je cílem CUIP?

Cílem CUIP je doplnit stávající nabídku služeb v oblasti inovací a komercializace na UK a zprostředkovat kontakt akademické obce a externích investorů pro oblast zakládání univerzitních spin-off firem.

Novinky

Address of the Rector of Charles University prof. Tomas Zima

Prof. MUDr. Tomas Zima, DrSc., MBA, Rector of Charles University fully supports the establishment of a subsidiary. Establishing the CUIP sees it as a milestone that will help many of the unique scientific projects and breakthroughs move faster.

Charles University founded CUIP

On June 22, 2018, Charles University founded a 100% owned subsidiary of Charles University Innovation Prague s.r.o., abbreviated CUIP. The aim of this company is to transfer scientific knowledge into practice.

Press Release

Dne 26. 6. 2018 vydala Univerzita Karlova tiskovou zprávu, kde prohlašuje, že založila 100% vlastněnou dceřinou společnost. K této události proběhla ve stejný den i tisková konference, kde byla dceřiná společnost představena.

Nestačí jen nápady. Musí se uskutečnit.

Kde nás najdete?

Najdete nás v kancelářské budově na adrese Petrská 1180/3 Praha 1.

Kontakt:

Charles University
Innovations Prague s.r.o.

Údaje v kontaktním formuláři budeme zpracovávat pouze k vyřízení vašeho dotazu.
Logo CUIP s.r.o.
Tým CUIP

O nás

Charles University Innovations Prague s.r.o. (CUIP) je 100% vlastněná dceřiná společnost Univerzity Karlovy, která byla založena 22. 6. 2018. Jejím cílem je přenos vědeckých poznatků z Univerzity Karlovy do reálného života. Partnerem CUIP je Centrum pro přenos poznatků a technologií UK (CPPT UK) se kterým v dané oblasti úzce spolupracuje.

Poskytované služby

 • poradenské a manažerské služby pro projekty s komerčním potenciálem a při zakládání spin-off společností, které jsou provázané na uplatnění výsledků VaV na UK
 • zprostředkování investorů pro univerzitní spin-off
 • vyjednávání licenčních či jiných ujednání v dané oblasti
 • finanční podpora spin-off společností
 • podpora sponzoringových a fundraisingových aktivit na UK

FAQ

S kým spolupracujeme?

CUIP spolupracuje s partnery z komerční sféry a investory.

CUIP úzce spolupracuje s Centrem pro přenos poznatků a technologií UK, které zajišťuje vědecko-výzkumným týmům z UK právní a patentovou podporu a vyhledává zajímavé náměty v rámci univerzity.

S čím se na CUIP můžete obrátit?

 • s podporou v oblasti komercializace
 • se zakládáním spin-off společností
 • s prodejem průmyslového vlastnictví
 • s licencemi
 • v případě, že jste investor a hledáte možnost konkrétního projektu

Co je cílem CUIP?

Cílem CUIP je doplnit stávající nabídku služeb v oblasti inovací a komercializace na UK a zprostředkovat kontakt akademické obce a externích investorů pro oblast zakládání univerzitních spin-off firem.

Novinky

Address of the Rector of Charles University prof. Tomas Zima

Prof. MUDr. Tomas Zima, DrSc., MBA, Rector of Charles University fully supports the establishment of a subsidiary. Establishing the CUIP sees it as a milestone that will help many of the unique scientific projects and breakthroughs move faster.

Charles University founded CUIP

On June 22, 2018, Charles University founded a 100% owned subsidiary of Charles University Innovation Prague s.r.o., abbreviated CUIP. The aim of this company is to transfer scientific knowledge into practice.

Press Release

Dne 26. 6. 2018 vydala Univerzita Karlova tiskovou zprávu, kde prohlašuje, že založila 100% vlastněnou dceřinou společnost. K této události proběhla ve stejný den i tisková konference, kde byla dceřiná společnost představena.

Výzkum

Rozlišujeme základní a aplikovaný výzkum, které směřují k získání nových poznatků a v rámci obou mohou vzniknout výstupy s komerčním potenciálem.

Nápad

Okamžik dosažení nové koncepce postupu či produktu, který v rámci dalšího rozvoje může být přelomový pro danou oblast výzkumu.

Služby CPPT

CPPT poskytuje a zprostředkovává patentové a právní poradenství vědeckým pracovníkům a studentům UK v oblasti komercializace. Konzultační, znalostní a finanční podporu konkrétních komercializačních projektů a metodické zajištění přenosu poznatků a technologií na Univerzitě Karlově.

Duševní vlastnictví

Předmětem duševního vlastnictví jsou výsledky duševní činnosti, a to tvůrčího i netvůrčího charakteru, zejména se jedná o předměty průmyslového vlastnictví, kterými jsou nejčastěji vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory a ochranné známky.

Komercializace CUIP

Ekonomické užití zejména předmětů duševního vlastnictví. Zahrnuje prodej práv či poskytnutí souhlasu k užití třetí osobě a v případech, ve kterých je to účelné k maximálnímu využití potenciálu duševního vlastnictví také založení spin-off společností.

Nestačí jen nápady. Musí se uskutečnit.

Kde nás najdete?

Sídlíme v kancelářské budově na adrese Petrská 1180/3 Praha 1.

Kontakt:

Charles University
Innovations Prague s.r.o.

Údaje v kontaktním formuláři budeme zpracovávat pouze k vyřízení vašeho dotazu.
Logo CUIP s.r.o.
Tým CUIP

About us

The limited liability company Charles University Innovations Prague s.r.o. (CUIP) is a 100 % subsidiary of the Charles University founded on 22 June 2018. The purpose of the company is to transfer knowledge and technologies generated at the Charles University to real life. The partner of CUIP is the Centre for Knowledge and Technology Transfer of the Charles University (CKTT) and the two organizations closely cooperate in this area.

CUIP provides the following services

 • consulting and managerial services for projects with a commercial potential and for founding of spin-off companies that use results of research and development generated at the Charles University
 • intermediation of investors for university spin-off companies
 • negotiating of licensing or other conditions in the given area
 • financial support to spin-off companies
 • support of sponsoring and fundraising activities at the Charles University

FAQ

Who do we work with?

CUIP cooperates with partners in the commercial sector and with investors.

CUIP closely cooperates with the Centre for Knowledge and Technology Transfer of the Charles University that provides legal and patent support to scientific research teams of the Charles University and identifies interesting topics within the university.

What kinds of services and support are provided by CUIP?

 • support to commercialization
 • founding of spin-off companies
 • sale of industrial property
 • licensing
 • assistance to investors looking for opportunities in specific projects

What is the purpose of CUIP?

The purpose of CUIP is to broaden the existing offer of services in the area of innovations and commercialization at the Charles University and to act as an intermediary between the academic community and external investors in order to found university spin-off companies.

Rector CU - Zima

Investment opportunities

It’s not about ideas. It’s about making it happen.

Where to find us?

You can find us in the office building at Petrska 1180/3 Prague 1, Czech Republic.

Contact:

Charles University
Innovations Prague s.r.o.

We will process the data in the contact form only to process your query.
Logo CUIP s.r.o.
Tým CUIP

O nás

Charles University Innovations Prague s.r.o. (CUIP) je 100% vlastněná dceřiná společnost Univerzity Karlovy, která byla založena 22. 6. 2018. Jejím cílem je přenos vědeckých poznatků z Univerzity Karlovy do reálného života. Partnerem CUIP je Centrum pro přenos poznatků a technologií UK (CPPT UK) se kterým v dané oblasti úzce spolupracuje.

Poskytované služby

 • poradenské a manažerské služby pro projekty s komerčním potenciálem a při zakládání spin-off společností, které jsou provázané na uplatnění výsledků VaV na UK
 • zprostředkování investorů pro univerzitní spin-off
 • vyjednávání licenčních či jiných ujednání v dané oblasti
 • finanční podpora spin-off společností
 • podpora sponzoringových a fundraisingových aktivit na UK

FAQ

S kým spolupracujeme?

CUIP spolupracuje s partnery z komerční sféry a investory.

CUIP úzce spolupracuje s Centrem pro přenos poznatků a technologií UK, které zajišťuje vědecko-výzkumným týmům z UK právní a patentovou podporu a vyhledává zajímavé náměty v rámci univerzity.

S čím se na CUIP můžete obrátit?

 • s podporou v oblasti komercializace
 • se zakládáním spin-off společností
 • s prodejem průmyslového vlastnictví
 • s licencemi
 • v případě, že jste investor a hledáte možnost konkrétního projektu

Co je cílem CUIP?

Cílem CUIP je doplnit stávající nabídku služeb v oblasti inovací a komercializace na UK a zprostředkovat kontakt akademické obce a externích investorů pro oblast zakládání univerzitních spin-off firem.

Novinky

Address of the Rector of Charles University prof. Tomas Zima

Prof. MUDr. Tomas Zima, DrSc., MBA, Rector of Charles University fully supports the establishment of a subsidiary. Establishing the CUIP sees it as a milestone that will help many of the unique scientific projects and breakthroughs move faster.

Charles University founded CUIP

On June 22, 2018, Charles University founded a 100% owned subsidiary of Charles University Innovation Prague s.r.o., abbreviated CUIP. The aim of this company is to transfer scientific knowledge into practice.

Press Release

Dne 26. 6. 2018 vydala Univerzita Karlova tiskovou zprávu, kde prohlašuje, že založila 100% vlastněnou dceřinou společnost. K této události proběhla ve stejný den i tisková konference, kde byla dceřiná společnost představena.

Nestačí jen nápady. Musí se uskutečnit.

Kde nás najdete?

Najdete nás v kancelářské budově na adrese Petrská 1180/3 Praha 1.

Kontakt:

Charles University
Innovations Prague s.r.o.

Údaje v kontaktním formuláři budeme zpracovávat pouze k vyřízení vašeho dotazu.
Monolit Studio

Architecture

01

Welcome we are Monolit

Our team takes over everything, from an idea and concept development to realization. We believe in traditions and incorporate them within our innovations. All our projects incorporate a unique artistic image and functional solutions. Client is the soul of the project. Our main goal is to illustrate his/hers values and individuality through design.

Our team takes over everything, from an idea and concept development to realization. We believe in traditions and incorporate them within our innovations. All our projects incorporate a unique artistic image and functional solutions. Client is the soul of the project. Our main goal is to illustrate his/hers values and individuality through design.

02

Some Interisting Facts

Our team takes over everything, from an idea and concept development to realization. We believe in traditions and incorporate them within our innovations. All our projects incorporate a unique artistic image and functional solutions. Client is the soul of the project. Our main goal is to illustrate his/hers values and individuality through design.

0
Finished projects

0
Happy customers

0
Working hours

03

Our featured Works

04

Our Skills

Our team takes over everything, from an idea and concept development to realization. We believe in traditions and incorporate them within our innovations. All our projects incorporate a unique artistic image and functional solutions. Client is the soul of the project. Our main goal is to illustrate his/hers values and individuality through design.

%

Design

%

Architecture

%

Construction

05

Our Fantastic Team

Mila Slavko

CEO – Main Architect

Austin Evon

Co-manager associated

Mery Insi

Architect – Designer

Jon Twist

Architect – Designer

David Gray

Photographer

Mery Spears

Designer – Photographer

06

Testimonials

What We Do

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don’t look even slightly believable. If you are going to use a passage of Lorem Ipsum, you need to be sure there isn’t anything embarrassing hidden in the middle of text.

08

Our partners and Clients

Our team takes over everything, from an idea and concept development to realization. We believe in traditions and incorporate them within our innovations. All our projects incorporate a unique artistic image and functional solutions. Client is the soul of the project. Our main goal is to illustrate his/hers values and individuality through design.

09

Where to Find us

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don’t look even slightly believable. If you are going to use a passage of Lorem Ipsum, you need to be sure there isn’t anything embarrassing hidden in the middle of text.

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Tento web používá ke správné funkci soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

Nastavení "cookie" na této webové stránce jsou nastaveny na "povolit cookies", aby vám bylo zaručeno co nejlepší procházení. Chcete-li i nadále používat tuto webovou stránku bez změny nastavení souborů cookie nebo bez stisknutí tlačítka "Souhlasím" dole, dáváte k tomu automaticky souhlas.

Zavřít