Nové pivo Univerzity Karlovy vstoupilo na trh

Univerzita Karlova ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou UK, Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským, pivovarem Ferdinand a také CUIP představila na trh zcela nové pivo Slušné číslo. Ochutnat jej můžete v univerzitních provozovnách menz UK – Culina Carolina.

Spojení inovací a nejlepších tradic českého pivovarnictví je pro nápoje uváděné na trh pod společnou značkou „pí“vO charakteristické. Platí to i pro nové nealkoholické „pí“vO, které je mladším sourozencem už zavedeného Pěknýho číslaSlušné číslo má unikátní chuťové charakteristiky a technologie jeho výroby byla od základu navržena Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy. Právě ta inspirovala zmíněnou řadu nových nápojů. Slušné číslo je proto od základu univerzitním nealkoholickým pivem, které obohatí jak nabídku stravovacích zařízení Univerzity Karlovy – Culina Carolina, tak později i běžnou distribuční síť.

„Kolegové z Matfyzu přišli s touto iniciativou už dříve a myslím, že podobné nápady je potřeba podporovat. Osobně oceňuji, že další z řady nápojů inspirovaných symbolikou Ludolfova čísla je od základu inovativní a nealkoholický. Díky tomu nejde o nějakou marketingovou ozdobu, ale o důstojnou, vtipnou a originální prezentaci celé Univerzity Karlovy,“ podtrhuje její rektor prof. Tomáš Zima.

V obecném povědomí není Matematicko-fyzikální fakulta UK určitě zapsána jako instituce, která se věnuje vývoji nových nápojů. Přesto dlouhodobě spolupracuje s Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským na nových technologiích či exaktních měřeních vlastností a kvality pivních nápojů. 

„Vývoj každé novinky je spojen s rizikem. Myslím si ale, že právě hledání nových cest, jak v teoretické, tak aplikační oblasti je jedním z hlavních úkolů Univerzity Karlovy a jejích fakult. Slušné číslo je natolik inovativní, že jeho receptura, vytvořená společně s Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským, je chráněna Úřadem průmyslového vlastnictví,“ upozorňuje proděkan pro PRopagaci MFF UK doc. Martin Vlach.

„Moc mě těší, že máme další čísla, která se počítají k úspěšnému transferu z Matfyzu. Samotného mě velmi zaujalo, že právní ochrana pivních receptur je v Česku tak podceňovaná, a přitom může velmi pomoci přenosu i takto neobvyklých a chutných výsledků univerzitního výzkumu do praxe,“ sděluje předseda správní rady Charles University Innovations Prague(CUIP) Mgr. Otomar Sláma.

Hlavní inovací je využití vinařských kvasinek Saccharomyces cerevisiae. Na rozdíl od běžných pivovarských kmenů nedokážou zkvašovat maltózu, hlavní cukr pivovarské mladiny. Přirozeně tak vzniká jen omezené množství alkoholu a výsledný produkt proto není třeba příliš dále upravovat. Díky tomu je zachována charakteristická chuť nápoje, kterou navíc podtrhuje studené chmelení.

„Myslím, že Slušné číslo a zejména technologie jeho výroby je příkladem úspěšného fungování tzv. partnerského fakultního programu, jehož prostřednictvím se realizuje spolupráce s externími komerčními subjekty. Rychlost, s jakou se podařilo úplnou novinku dostat až do výrobní praxe, je nepochybně srovnatelná s jakoukoli soukromou firmou,“ podtrhuje doc. Vlach.

Naznačený výrobní proces ovšem není tak přímočarý, jak by se mohlo zdát a je ovlivňován řadou fyzikálních a dalších parametrů, které bylo nutné teoreticky definovat a experimentálně potvrdit, případně korigovat.

Slušné číslo má díky tomu osvěžující chuť, ušlechtilé chmelové aroma, středně silný říz a čirou jiskrnou barvu. Celek doplňuje studené chmelení odrůdami Kazbek a Mosaic, které dodávají kořeněnou vůni s nádechem citrusu a tropického ovoce. Jedinečné vlastnosti dané inovativní technologií však vyžadují také poctivé zpracování, v němž není místo pro spěch nebo náhražky.

Spodně kvašené nealkoholické pivo vyrábí s precizností, poctivostí a úctou benešovský Pivovar Ferdinand.

„Používáme klasickou českou technologii a nejkvalitnější suroviny, včetně vlastního humnového sladu. Mladinu vaříme dvourmutovým způsobem, zakládáme si na odděleném spodním kvašení a dokvašování v ležáckém tanku. To všechno jsme zvládli i při použití netradičních vinařských kvasinek, přidaných ve fázi zrání přímo do piva. Díky nim je Slušné číslo celkově vyvážené a chuťově sladěné bez dominantní chuti,“ vysvětluje jednatel Pivovaru Ferdinand Ing. Petr Dařílek.

Distribuce Slušného čísla bude probíhat v provozovnách univerzitního stravování Culina Carolina, kde je může ochutnat i širší veřejnost.

„Univerzita Karlova se letos zasazuje o mnoho změn v rámci stravování svých studentů. Nejen, že představuje novou značku Culina Carolina, která reprezentuje změny v rámci přístupu ke stravovaní v menzách a bufetech UK. Culina Carolina FOOD také zařadila Slušné číslo do svých vlastních produktů a obohacuje tak značku jídel, která jsou vyráběna za přispění univerzity či na univerzitní půdě. A jsem velmi hrdý, že dnes představujeme nové nealkoholické pivoSlušné číslo ve zcela nově rekonstruované menze Právnická,“ těší se z úspěchu kvestor Univerzity Karlovy JUDr. Tomáš Horáček.

„Předpokládáme, že nové univerzitní nealkoholické pivo budeme za nějaký čas distribuovat také v maloobchodní síti, primárně v půllitrových lahvích, které jsou optimální z hlediska koncové ceny i zachování vlastností nápoje,“ upřesňuje Ing. Dařílek. 

Až ochutnáte, sami pochopíte, že tradice a inovace nejsou nepřátelé, ale naopak spojenci. Tradiční je totiž to, co bylo vždy, nikoli to, co bylo včera. Slušné číslo je toho nejlepším a dobře pitelným důkazem.

Čtěte také

CUIP roste: Hledáme nového analytika

20.7. 2021, Praha. Baví Tě sbírání detailů a klíčových informací o zajímavých technologií, abys s nimi mohl/a dále pracovat a analyzovat je? Umíš pracovat s daty, odbornou literaturou a nebojíš se podrobné rešeršní činnosti? Těší Tě komunikace s lidmi, a to jak v češtině, tak i v angličtině? Dynamický tým CUIP se…


Dodáváme VFN odběrový roztok nové generace

Roztoky v současnosti využívané při diagnostice virových onemocnění výtěrem z nosohltanu nemají dezinfekční účinek. Odebrané vzorky jsou tedy i nadále infekční a může dojít přenosu onemocnění na zdravotnický a laboratorní personál, který s nimi manipuluje. ViRNAzol je odběrový roztok nové generace, který mimo jiné uchovávané vzorky sterilizuje,…


Jsme výzkumná organizace!

20. 4. 2020, Praha. – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zapsalo CUIP do seznamu výzkumných organizací. CUIP díky tomu již nebude muset různým orgánům státní správy prokazovat, že splňuje definiční znaky organizace pro výzkum a šíření znalostí stanovené předpisy Evropské unie.


První spin-off CUIP

Dne 28. 1. 2020 představila CUIP na tiskové konferenci svůj první spin-off Charles Games s.r.o. Charles Games byla původně mezioborová pracovní skupina složená ze zástupců Filozofické fakulty a Matematicko-fyzikální fakulty UK, přičemž právě spolupráce odborníků z různých oborů tvoří základ úspěchů této skupiny. „Jedná…


CUIP licencuje software vytvořený na MFF

24.7. 2019 Dceřiná společnost Univerzity Karlovy Charles University Innovations Prague s.r.o. podepsala 24. července 2019 licenční smlouvu s českou společností Geneea Analytics s.r.o. Ta bude na základě této smlouvy nabízet a prodávat software, modely a data, které vznikly v Ústavu formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty. Tento…