Představili jsme diagnostickou metodu předpovídající klinický průběh infekčních onemocnění včetně COVID-19

9. září 2021, Praha. Nově vznikající univerzitní společnost GeneSpector Innovations s.r.o. představila na tiskové konferenci novou diagnostickou metodu. Tato převratná technologie umožňuje zjistit ze vzorku z nosohltanu odebraného v jakékoliv laboratoři pro PCR vyhodnocení nejenom zda je nebo není přítomný virus SARS-CoV-2, ale také jaký bude mít testovaný průběh nemoci covid-19. Jak pro laboratoře, tak pro samotné pacienty se nic nemění. Cena testu a jeho vyhodnocení zůstává obdobná.

Vs1 5109

Na této metodě je revoluční zejména její univerzálnost. Metoda je použitelná i u dalších typů infekčních onemocnění. I přes to, že u pacienta není prokázán koronavirus, mohou být v těle pacienta nastartované procesy pro boj s nemocí, na kterou je potřeba medicínsky reagovat.

Metoda byla vyvinuta týmem 1. lékařské fakulty UK. GeneSpector Innovations s.r.o. je v pořadí pátý univerzitní spin-off Univerzity Karlovy, který byl založen prostřednictvím CUIP s.r.o. Na vzniku se podílejí CUIP s.r.o., SPADIA LAB a.s., ZKV Career s.r.o. Jednatelem společnosti bude Ing. Michal Pohludka, Ph.D., MBA, LL.M.

Rektor Univerzity Karlovy, prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, říká: „Univerzita Karlova na spolupráci s GeneSpector Innovations s.r.o. ukazuje, že zcela zásadně plní svojí roli v základním výzkumu a zároveň zprostředkovává unikátní přenos základního výzkumu do praxe. Technologie je připravena v rámci komercializačního procesu pro uvedení na trh. Společnost GeneSpector Innovations s.r.o. je připravena na samostatnou výrobu v režimu Research-Use-Only. Avšak aby bylo dosaženo co nejefektivnějšího využití a pokrytí potřeb medicínské diagnostiky, a tím se zvýšila efektivita současných léčebných přístupů, hledá GeneSpector Innovations s.r.o. silného partnera, který dokáže pomoci s výrobou a distribucí samotných diagnostických souprav a přenesení poznatků do běžné praxe.“

Více informací včetně záznamu tiskové konferencepresskitu najdete v tiskové zprávě u nás na webu.

Čtěte také

CUIP roste: Hledáme nového analytika

20.7. 2021, Praha. Baví Tě sbírání detailů a klíčových informací o zajímavých technologií, abys s nimi mohl/a dále pracovat a analyzovat je? Umíš pracovat s daty, odbornou literaturou a nebojíš se podrobné rešeršní činnosti? Těší Tě komunikace s lidmi, a to jak v češtině, tak i v angličtině? Dynamický tým CUIP se…


Dodáváme VFN odběrový roztok nové generace

Roztoky v současnosti využívané při diagnostice virových onemocnění výtěrem z nosohltanu nemají dezinfekční účinek. Odebrané vzorky jsou tedy i nadále infekční a může dojít přenosu onemocnění na zdravotnický a laboratorní personál, který s nimi manipuluje. ViRNAzol je odběrový roztok nové generace, který mimo jiné uchovávané vzorky sterilizuje,…


Jsme výzkumná organizace!

20. 4. 2020, Praha. – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zapsalo CUIP do seznamu výzkumných organizací. CUIP díky tomu již nebude muset různým orgánům státní správy prokazovat, že splňuje definiční znaky organizace pro výzkum a šíření znalostí stanovené předpisy Evropské unie.


První spin-off CUIP

Dne 28. 1. 2020 představila CUIP na tiskové konferenci svůj první spin-off Charles Games s.r.o. Charles Games byla původně mezioborová pracovní skupina složená ze zástupců Filozofické fakulty a Matematicko-fyzikální fakulty UK, přičemž právě spolupráce odborníků z různých oborů tvoří základ úspěchů této skupiny. „Jedná…


CUIP licencuje software vytvořený na MFF

24.7. 2019 Dceřiná společnost Univerzity Karlovy Charles University Innovations Prague s.r.o. podepsala 24. července 2019 licenční smlouvu s českou společností Geneea Analytics s.r.o. Ta bude na základě této smlouvy nabízet a prodávat software, modely a data, které vznikly v Ústavu formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty. Tento…


Není spin-off jako spin-off

V Pardubicích se na dva dny setkali zájemci o problematiku spin-off společností využívajících výsledků výzkumné a vývojové činnosti výzkumných organizací. Téma je velmi aktuální i vzhledem k tomu, že jeden pilíř nově schválené Inovační strategie ČR 2019-2030 se specificky věnuje podpoře start-up a spin-off společností. Dvoudenní workshop s názvem „Zakládání…