Dějiny anatomie jsou nyní na dosah ruky díky interaktivním prvkům Futurebooks

Průkopník moderního českého porodnictví, profesor Antonín Doležal, pokřtil v pátek 20. ledna 2023 ve Vlasteneckém sále Karolina ve společnosti rektorky Univerzity Karlovy Mileny Králíčkové svou novou knihu Dějiny klasické anatomie. Rozsáhlá monografie o vývoji anatomických znalostí od Egypta až po dvacáté století jde s dobou i ve své formě a je k zakoupení na interaktivní univerzitní platformě Futurebooks.

Jk 70

V rozsáhlém dílé autor představuje historii poznání lidského těla jako kognitivní proces, kdy například od velmi přesného popisu jednoho svalu vede velmi dlouhá a mnohdy strastiplná cesta k pochopení jeho funkce a úlohy v organismu člověka. Profesor Doležal za účelem pochopení tohoto procesu sleduje 316 osobností, které se těmito cestami za poznáním vydaly a zasloužily se o rozvoj anatomie. U nejvýraznějších z nich čerpá z jejich děl, komentuje je nebo je kriticky hodnotí na základě další odborné literatury a dostupných historických publikací. Dějiny klasické anatomie tak čítají přes 700 stran a nabízí čtenářům přes 250 fascinujících ilustrací.

Interaktivní forma dostupná skrze e-shop Futurebooks pak vytváří ojedinělý čtenářský zážitek. Přehlednost kapitol a možnost vkládat vlastní poznámky se v digitální verzi snoubí s ilustracemi v plném rozlišení či posuvnou časovou osou mapující všechny popsané osobnosti a jejich cesty dějinami anatomie.

Díky své všestrannosti a pestré škále znalostí se autorovi podařilo historii anatomie představit v širokých souvislostech sahajících i do oborů filozofie či antropologie, kterým se také věnoval během svého vytrvalého akademického působení.

Jako vysokoškolský pedagog se vždy věnoval širším souvislostem svého oboru – porodnictví a gynekologie. Dlouhodobě působil například na Přírodovědecké fakultě, kde se věnoval antropologii mateřství. Na katedře politologie Filozofické fakulty přednášel o vztahu biologie a politiky. Na Fakultě tělesné výchovy a sportu přednášel na katedře anatomie a biomechaniky. Zabýval se dokonce i právními otázkami. Je spoluautorem knihy Právní odpovědnost a právní vztahy v porodnictví. Historii porodnictví se opakovaně věnoval v monografiích a článcích. Uspořádal několik lékařských, vědeckých a historických výstav v Praze v Karolinu, Národním muzeu, a v zahraničí v Berlíně, Bruselu aj. Věnoval se také lingvistice – v roce 2007 napsal Lékařský slang a idiomy. V roce 2017 napsal Zakázaná slova – monografii o etiologii vulgárních slov. V roce 2018 napsal historický Anatomický slovník – původ a význam anatomické terminologie.

V den křtu své nejnovější publikace navíc profesor Antonín Doležal oslavil své 94. narozeniny. Blahopřejeme!

Jk 55

Čtěte také

Studio Charles Games si odnáší cenu Česká hra roku 2021

Minulý týden, 6. prosince 2022, se uskutečnil již 12. ročník slavnostního předávání cen autorům nejpřínosnějších českých her, tentokrát těch vydaných v roce 2021. O cenách v celkem 8 kategoriích rozhodovala odborná porota i samotná komunita hráčů. Nominovaných titulů bylo celkem 52. Kompletní seznam si stejně jako…


Proč se sloni bojí včel a jak může věda pomáhat byznysu?

Na konci listopadu 2022 se v sídle vydavatelství Economia uskutečnila debata o transferu technologií, které se zúčastnila ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová spolu se čtveřicí manažerů z oblasti transferu a inovací. Za CUIP diskutoval předseda správní rady Otomar Sláma, jehož příklad transferu…


Hledáme do týmu Legal Juniora

Hledáme k nám do týmu člověka na důležitou pozici – Legal Juniora!  Našemu advokátovi a patentovému zástupci budete pomáhat zařizovat agendu v oblasti korporátního práva, smluvního práva nebo práva duševního vlastnictví. To obnáší přípravu smluv či korporátních dokumentů.  Hledáme studentku či studenta alespoň čtvrtého ročníku…