Čerpání zkušeností belgické KU Leuven díky projektu MiCoBion

Dne 25. května 2022 se uskutečnilo setkání se zástupci kanceláře pro přenos poznatků a technologií Katolické univerzity v Lovani (KUL). Cílem pracovního setkání byla výměna zkušeností z oblasti transferu technologií v obou institucích – KU Leuven Research and Development a Univerzitě Karlově. Za CUIP se s českou delegací účastnil analytik a patentový specialista Antonín Králík.

Uk Na Kul 2
Zdroj: BIOCEV

Projekt MiCoBion (Microbial Communities in Biomedical and Environmental Areas, and Systems Biology) je koordinován Přírodovědeckou fakultou UK za účelem posílení vědecké excelence a inovační kapacity laboratoří UK-BIOCEV. A to prostřednictvím spolupráce právě s belgickou Katolickou univerzitou v Lovani, Evropskou laboratoří molekulární biologie a Institutem Jaques Monod (Paris Diderot University).

Česká delegace se seznámila s moderními nástroji využívanými pro inkubaci nových projektů, osvědčenými strategiemi pro podporu spin-off společností a celkově prosperujícím prostředím výzkumných aplikací ve vědeckých parcích a bioinkubátorech KU Leuven.

Setkání se zástupci KU Leuven Research & Development bylo jedinečnou příležitostí nahlédnout do vnitřního fungování instituce, která působí v oblasti transferu technologií již 50 let. Při výměně zkušeností jsme zjistili, že naše přístupy ke stejnému cíli se někdy výrazně liší, což znamená, že se od sebe můžeme navzájem hodně naučit. Zvláště zajímavé pro mě bylo představení Centra pro navrhování a objevování léčiv (CD3) Dr. Patrickem Chaltinem. CD3 je neuvěřitelný nástroj, který pomáhá dostávat nové léky z akademických výzkumných laboratoří do praxe, a mít takový nástroj by bylo nesmírně užitečné i pro Univerzitu Karlovu,“ popsal přínos setkání Antonín Králík, který na setkání představoval technologický transfer Univerzity Karlovy.

Tamní působivá infrastruktura Centra pro navrhování a objevování léčiv (Centre for Drug Design and Discovery, CD3) by mohla být v budoucnu velmi nápomocná pro úzkou spolupráci na farmaceuticky orientovaných projektech, protože se zde podařilo vytvořit účinný systém pro podporu farmaceutických výrobků ve všech různých fázích vývoje, aby je bylo možné uvést na trh.

Místní strhující, téměř hmatatelná vysoce motivovaná atmosféra přináší své výsledky v podobě úspěšných spin-off firem. KU Leuven se snaží svým vědcům a potažmo i novým podnikům pomoci překonat „údolí smrti“, které nevyhnutelně čeká na každou začínající firmu. Největší výhodou takového prostředí jsou sdílené potřeby a jejich efektivní pokrývání. Proto bylo založeno zmíněné centrum CD3, které vybudovalo certifikovanou pipeline pro přípravu mnoha různých důmyslných biofarmaceutických inovací ke klinickým testům,“ popsala zdroj inspirace pro českou delegaci Jana Pilátová z Přírodovědecké fakulty UK.

Intenzivní pětihodinové setkání, které díky zaujetí všech zúčastněných nepřerušila jediná přestávkou, se kromě rozboru propracovaného postupu při klinickém testování nových léčiv točilo i dalšími body programu MiCoBion, například sdílením aktuálních poznatků bioinformatiky či dobrou praxí při zakládání biotechnologických spin-offů.

Micobion

Jedním z klíčových poznatků pro nás bylo tajemství úspěchu LRD, které souvisí s tím, jak LRD funguje v rámci univerzity. KU Leuven, stejně jako každá jiná univerzita, má typickou „vertikální“ organizační strukturu složenou z fakult, kateder a jednotlivých výzkumných skupin. LRD však záměrně vytváří a stimuluje „horizontální“ strukturu inovačních center, která se rozprostírají napříč různými odbornými oblastmi. Zde jednotlivé výzkumné skupiny z různých kateder či fakult spolupracují, aby přinesly výsledky svého výzkumu na trh, a LRD je všemožně podporuje,“ doplnil poznatky ke klíčovému tématu interní univerzitní spolupráce Ondřej Vaněk, také z Přírodovědecké fakulty UK.

Plné znění a další informace najdete na webových stránkách BIOCEV.

BIOCEV je společné výzkumné pracoviště celkem šesti ústavů Akademie věd ČR a dvou fakult Univerzity Karlovy. Sídlí ve Vestci u Prahy, odkud realizuje vědecké projekty v oblastech biotechnologie a biomedicíny. Svou činnost staví na trojúhelníku excelentní vědy, vzdělávání a intenzivní spolupráce s komerční sférou.

Čtěte také

Neuron Club – Úspěchy transferu CUIP v podání Matěje Machů

Náš výkonný manažer a patentový zástupce Matěj Machů přednášel 10. května 2022 na platformě Neuron Club organizované Nadačním fondem Neuron. Své know-how z komplexního světa ochrany duševního vlastnictví sdílel v pražském WPP kampusu na dalším z pravidelných setkání, jejichž cílem je napomáhat přerodu vědeckých objevů…


Fontana a Pohludka o motivaci vědců k transferu

Portál Vědavýzkum.cz vyzpovídal 20. května 2022 dva členy správní rady CUIP, místopředsedu Michala Pohludku a člena Josefa Fontanu. V obsáhlém rozhovoru odhalili naše ambice do budoucna i některé čerstvé úspěchy a shrnuli motivace akademiků k technologickému transferu. Jak vysvětluje Michal Pohludka v jedné ze svých odpovědí, je…


Případová studie: GeneSpector
ve slovenském TTb

Detailní pohled do zákulisí jednotlivých kroků tech-transferu a soubor doporučení pro univerzity ucházející se o kapitál. Tak by se dal shrnout příspěvěk CUIP do nového čísla slovenského Transfer Technológií bulletin. V této aktualitě pro vás máme souhrn nejdůležitějších informací ze studie i odkaz na…


Nová česká kosmetická značka SAIN® založená na univerzitním výzkumu

Odborníci z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Biotechnologického a biomedicínského centra Akademie věd a Univerzity Karlovy (BIOCEV) se spojili s českou společností GlobeTech Innovation s.r.o. a skloubili vědu s kosmetikou. Na základě této spolupráce vznikla unikátní řada inovativních kosmeceutických přípravků značky SAIN®, která staví na patentovaném způsobu…


Nové pivo Univerzity Karlovy vstoupilo na trh

Univerzita Karlova ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou UK, Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským, pivovarem Ferdinand a také CUIP představila na trh zcela nové pivo Slušné číslo. Ochutnat jej můžete v univerzitních provozovnách menz UK – Culina Carolina. Spojení inovací a nejlepších tradic českého pivovarnictví je…


CUIP roste: Hledáme nového analytika

20.7. 2021, Praha. Baví Tě sbírání detailů a klíčových informací o zajímavých technologií, abys s nimi mohl/a dále pracovat a analyzovat je? Umíš pracovat s daty, odbornou literaturou a nebojíš se podrobné rešeršní činnosti? Těší Tě komunikace s lidmi, a to jak v češtině, tak i v angličtině? Dynamický tým CUIP se…