Press Release

Press Release

Dne 26. 6. 2018 vydala Univerzita Karlova tiskovou zprávu, kde prohlašuje, že založila 100% vlastněnou dceřinou společnost. K této události proběhla ve stejný den i tisková konference, kde byla dceřiná společnost představena.

Univerzita Karlova zakládá jako první vysoká škola v ČR samostatnou dceřinou společnost pro přenos vědeckých poznatků do praxe

Univerzita Karlova posouvá hranice v oblasti praktického využití a financování vědy, výzkumu a inovací v České republice. Jako první vysoká škola se rozhodla založit stoprocentně vlastněnou dceřinou společnost s názvem Charles University Innovations Prague s.r.o., zkráceně CUIP. Ty by měla být mostem mezi vědeckými týmy a komerčními subjekty. Úkolem CUIP bude zajistit uplatnění univerzitních znalostí a technologií v praxi. Prioritou CUIP je zakládání, řízení a investování do univerzitních spin-off společností.

Univerzita Karlova je první vysokou školou v ČR, která samostatnou dceřinou společnost za tímto účelem založila. V českém vysokoškolském systému se jedná o zcela unikátní koncept, který zásadně přispěje k efektivnějšímu přenosu vědeckých znalostí a technologií z univerzitní půdy ke komerčním partnerům, a tím také k veřejnosti. Doposud tyto úkoly primárně zajišťovalo Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy. Cesta k praktickému uplatnění konkrétního vědeckého výstupu byla ale často administrativně náročná a zdlouhavá. Založení dceřiné společnosti je průlomovým rozhodnutí, které má za cíl tento proces výrazně zefektivnit.

„Jedná se o historický milník, kterým posouváme dosavadní hranice v oblasti financování a praktického využití vědy, výzkumu a inovací nejen na Univerzitě Karlově, ale rovněž v České republice. Věřím, že díky CUIP řada unikátních vědeckých projektů a objevů se rychleji přenese do praxe. Univerzita Karlova se tímto krokem zařazuje po bok těch nejlepších univerzit na světě, jako je Oxford, Louvain či ETH Zurich.  Pevně doufám, že naše cesta bude inspirací i pro další vysoké školy v naší zemi, uvedl rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima.  

Samostatná dceřiná společnost Charles University Innovatinos Prague s.r.o. má být partnerem exitujícího Centra pro přenos poznatků a technologií UK. To bylo založeno v roce 2007 a za jeho významného přičinění vznikly vědecké projekty, jako například výuková počítačová hra Attentát 1942, metoda PRENS, které pomáhá pacientům s inkontinencí či   interaktivní terapeutická pomůcka Homebalance.

CPPT zůstane součástí univerzity, bude i nadále zajišťovat vědecko-výzkumným týmům právní a patentovou podporu a vyhledávat zajímavé náměty v rámci univerzity. Ve chvíli, kdy bude identifikován zajímavý projekt a připraven ke komercializaci, převezme jej dceřiná společnost. CUIP zvolí a zajistí vhodnou formu komercializace, tedy možnost založení spin-off či prodej průmyslového vlastnictví nebo licence.

“Vznikem Charles University Innovations Prague, s.r.o. získáváme jako univerzitní Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy silného partnera. CUIP zároveň vnímám jako nový flexibilní nástroj, který nám pomůže rozšířit aktivity univerzity v oblasti transferu znalostí a technologií a jejich uplatnění v praxi. Věřím, že maximálně využijeme vzájemné synergie. Naše spolupráce se CUIP  bude přínosem jak pro akademickou obec, tak pro externí partnery UK,“ doplnila ředitelka CPPT Mgr. Hana Kosová.

 

Charles University Innovations Prague, s.r.o.

Charles University Innovations Prague, s.r.o. (CUIP) je stoprocentně vlastněnou dceřinou společností UK. Na činnost CUIP dohlíží dozorčí rada jmenovaná rektorem UK. Úkolem CUIP je především rozšířit a zefektivnit stávající nabídku služeb v oblasti inovací a komercializace na UK a zprostředkovat kontakt akademické obce a externích investorů pro oblast zakládání univerzitních spin-off firem a transferu znalostí. Očekávaným dlouhodobým  přínosem je zvýšený počet objevů a vynálezů UK, které naleznou praktické uplatnění, a zároveň rostoucí zájem externích partnerů a spolupráci s UK prostřednictvím CUIP.

Spin-off společnost

Společnost, která využívá duševního vlastnictví UK k zahájení svého podnikání. CUIP může být podílníkem v takovéto společnosti.

 

Tento web používá ke správné funkci soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

Nastavení "cookie" na této webové stránce jsou nastaveny na "povolit cookies", aby vám bylo zaručeno co nejlepší procházení. Chcete-li i nadále používat tuto webovou stránku bez změny nastavení souborů cookie nebo bez stisknutí tlačítka "Souhlasím" dole, dáváte k tomu automaticky souhlas.

Zavřít