Pro akcionáře

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

která se bude konat dne 5. 4. 2022 v 17:00 hod. na adrese Ovocný trh 560/5, Staré Město, 110 00 Praha 1 v zasedací místnosti kanceláře rektorky Univerzity Karlovy. Pořad valné hromady: Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady, Rozhodnutí o změně stanov, Volba MUDr. Josefa…