Popis
  • Alkaloid aporfinového typu vyskytující se v rostlinách čeledi Papaveraceae (makovité), a to především v rodech Corydalis (dymnivka) a Dicentra (srdcovka)
  • Bylo prokázáno, že působí jako inhibitor acetylcholinesterázy a inhibuje biosyntézu dopaminu prostřednictvím inhibice enzymu tyrosinhydroxylázy
  • Bylo pozorováno jeho působení jako inhibitoru tvorby vláken bílkoviny amyloidu beta (Aβ), jejichž přítomnost je charakteristickým znakem Alzheimerovy choroby (AD)
  • Bílá krystalická látka
  • Pouze pro výzkumné účely. Neslouží k aplikaci na lidech či k veterinárnímu použití.

Zdroj: Corydalis cava 

Čistota: 98 %

Ceník pro akademické instituce*:

  • 5 mg – 2 541 Kč
  • 10 mg – 3 630 Kč
  • 50 mg – 9 075 Kč
  • 100 mg – 12 705 Kč

Jiná množství na vyžádání.

*Pro využití je nutná registrace.