Popis
  • Alkaloid lycorinového typu vyskytující se v rostlinách čeledi Amaryllidaceae (amarylkovité)
  • Lycorine vykazuje cytostatické účinky, a to působením na aktinový cytoskelet, spíše než indukcí apoptózy v rakovinných buňkách, ačkoli bylo zjištěno, že lycorine způsobuje apoptózu v různých fázích buněčného cyklu
  • Bílá amorfní látka
  • Pouze pro výzkumné účely. Neslouží k aplikaci na lidech či k veterinárnímu použití.

Zdroj: Narcissus poeticus recurvus

Čistota: ≥98 %

Ceník pro akademické instituce*:

  • 5 mg – 363 Kč
  • 10 mg – 545 Kč
  • 50 mg – 1815 Kč
  • 100 mg – 2723 Kč

Jiná množství na vyžádání.

*Pro využití je nutná registrace.