Popis
  • Alkaloid montaninového typu vyskytující se v rostlinách čeledi Amaryllidaceae (amarylkovité)
  • Alkaloid montaninového typu jsou ve většině případů v rostlinách přítomny pouze v nízkých koncentracích a některé z nich vykazují slibné biologické vlastnosti, zejména in vitro cytotoxickou aktivitu proti různým rakovinným buněčným liniím
  • Béžová amorfní látka
  • Pouze pro výzkumné účely. Neslouží k aplikaci na lidech či k veterinárnímu použití.

Zdroj: Hippeastrum x hybridum cv. Ferrari

Čistota: ≥98 %

Ceník pro akademické instituce*:

  • 1 mg – 5 445 Kč
  • 2 mg – 9 075 Kč
  • 5 mg – 18 150 Kč

Jiná množství na vyžádání.

*Pro využití je nutná registrace.