Zkoumám mimo Univerzitu Karlovu

Dejte nám o sobě vědět

Co nás společně čeká?

CUIP ve spolupráci s Vámi
Bližší informace o vaší technologii budeme chtít až po podpisu NDA. Nejdříve se nám ozvěte napřímo nebo pomocí formuláře.
 • Zajistíme informovanost vaší domovské instituce.
Domluvíme si společnou schůzku.
Klidně přímo u vás na pracovišti. První kontakt s analytickým týmem CUIP.
 • CUIP kontaktuje vaší domovskou instituci a podepíší dohodu o mlčenlivosti.
 • Nastavení konkrétní spolupráce s vaší domovskou institucí.
 • Tým CUIP zpracuje analýzu trhu a rešerši vynálezu samotného.
 • Výběr a volba způsobu uplatnění technologie na trhu.
 • Vyhledání komerčního partnera.
Spolu implementujeme zpětnou vazbou z aplikační sféry.
 • Průmyslové ověření technologie.
  Typicky prototyp.
 • Vlastní komercializace:
  licencování technologie / prodej technologie / založení spin-off společnosti
 • Medializace:
  Součástí úspěšného technologického transferu je také medializace technologie.
  Společně s vámi se postaráme o zviditelnění vašich vědeckých výsledků.
Monetizace:
Vědec a domovská instituce obdrží podíly z komercializace.

Příklady dobré praxe

GeneSpector

Společnost GeneSpector s.r.o., založená v polovině roku 2020, je ekonomicky nejúspěšnějším akademickým spin-offem v ČR. Díky ní se technologie z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy dostala do velké většiny lékařských zařízení v ČR, ale také do zahraničí.

Inovativní produkt v podobě univerzálních odběrových souprav a stěžejního transportního roztoku viRNAtrap se tak v turbulentním čase pandemie dostalo na trh tolik potřebné řešení. Kvalitu technologie dokládá okamžité pokrytí 34 % českého trhu s PCR testováním a následné zajištění intenzivně poptávaného komplexního servisu pro laboratorní zařízení.
CUIP v rekordním čase založilo spin-off společnost, což umožnilo rychlou certifikaci a následné uvedení produktu na trh, a zároveň připravilo úspěšnou komunikační a marketingovou kampaň k produktovému spuštění.

Antituberkulotika

Americká společnost Svenox Pharmaceuticals LLC v roce 2018 koupila prostřednictvím CUIP vynález pocházející z Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové.

Vynález se týkal nového typu látek využitelných v léčbě tuberkulózy, která se tím stane efektivnější, levnější a bez vedlejších účinků. Společnost Svenox Pharmaceuticals LLC se v rámci koupě vynálezu zavázala k zajištění potřebného a finančně i časově náročného vývoje finálního léčiva.
Univerzita Karlova skrze CUIP a také čeští vědci budou mít v případě úspěchu léčiva finanční podíl na jeho výnosech.


Lingvistický software

Společnost Geneea Analytics s.r.o. se od roku 2019 věnuje vývoji umělé inteligence pro zpracování a analýzu textů, v čemž jim pomáhá technologie Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (MFF UK).

Její software tak v důsledku umožňuje i robotické vytváření textů a přiřazování obrazových materiálů podle zjištěného kontextu. V praxi vývojáři spolupracují s vydavatelstvím Economia či ČTK. Svým prototypem hned zpočátku zaujala technologického giganta Google, který její činnost podpořil grantem.
CUIP poskytlo multi-licenci k softwarovým nástrojům MFF UK využívané nejen internetovými korporacemi, ale například i bankovním sektorem.