Tým

Správní rada

Otomar Slama

Ota vystudoval veřejnou politiku ve výzkumu, vývoji a inovacích, mezinárodní vztahy a evropská studia a je držitelem titulu MBA se specializací na podnikání. Zkušenosti čerpal jak z veřejného, tak soukromého sektoru, kde založil a vedl několik obchodních společností. Oblasti technologického transferu se věnuje již několik let, během kterých získal mimo jiné prestižní certifikaci “Registered Technology Transfer Professional” od světové aliance ATTP.

Jako předsedu správní rady můžete Otu nejčastěji zastihnout na přednáškách, kde sdílí zkušenosti CUIP nebo v kolegiu rektorky, kterého je členem za oblast pro znalostní a technologický transfer a bezpečnost.

Mgr. Otomar Sláma, MBA, MPA
předseda správní rady
Martina Belfinova

Martina vystudovala obor Provoz a ekonomika na České zemědělské univerzitě v Praze a  navázala na něj studiem průmyslových práv na Úřadu průmyslového vlastnictví. Devatenáct let spolupracovala jako asistentka s patentovým zástupcem, další pracovní zkušenosti získala v různých odvětvích komerčního sektoru v oblasti obchodu, nákupu a HR.

V CUIP má jako tajemnice správní rady klíčovou roli v zajišťování efektivního chodu organizace. Je zodpovědná za oblast plánování, organizace, komunikace s interními a externími partnery a za součinnost v projektovém managementu.

Ing. Martina Belfínová
tajemnice správní rady
Michal Pohludka

Michal je vystudovaný biochemik s doktorátem z molekulární biologie a autorem několika knih z oblasti biomedicíny a řízení firem. Přes deset let pracoval na různých manažerských pozicích v globální americké společnosti Bio-Rad Laboratories.

Své zkušenosti z obou oborů zkombinoval při řízení biotechnologických spin-off společností GeneSpector a GeneSpector Innovations, které se staly celosvětově úspěšnými a během prvních pěti set dnů svého působení překročily obrat 500 milionů Kč. V CUIP je členem správní rady a svými zkušenostmi pomáhá navigovat obchodní potenciál vybraných technologií.

Mgr. Ing. Michal Pohludka, Ph.D., MBA, LL.M.
místopředseda správní rady
Olena Povkhanych

Olenaystudovala Hospodářská a kulturní studia na České zemědělské univerzitě v Praze. Strávila roční studijní pobyt na Islandu, kde byla mimo jiné členkou panelu organizujícího studentské eventy. Své pracovní zkušenosti získávala při studiu primárně v soukromém sektoru, kde byla součástí ekonomicko-provozních týmů a podílela se také na chodu HR oddělení.

V CUIP je jako členka správní rady odpovědná za koordinaci celofiremních záležitostí ve věcech provozních, finančních a personálních. Zajištuje hladkou spolupráci a komunikaci mezi jednotlivými týmy.

Ing. Olena Povkhanych
členka správní rady

Management

Katerina Solcova

Kateřina získala doktorát z buněčné biologie na Basilejské univerzitě ve Švýcarsku a má více než desetiletou zkušenost z akademické sféry, kde se specializovala na modifikaci a regulaci RNA. Transferem technologií se aktivně zabývá od roku 2019. Nejprve pracovala na ÚOCHB jako obchodní a projektový manažer ve výzkumu a vývoji léčiv, v současnosti vede v CUIP obchodně-právní tým a  je zodpovědná za analýzu vědeckého a obchodního potenciálu objevů vyvinutých na Univerzitě Karlově. Propojování akademického, investorského a farmaceutického sektoru považuje za poslání, z něhož může profitovat celá společnost.

Ing. Kateřina Šolcová, Ph.D., MBA
obchodní a technologická ředitelka
Lucie Privetiva

Lucie je vystudovaná diplomatka, která má několikaleté zkušenosti jako konsultantka v oblasti Public Relations. V rámci svého působení vedla například PR týmy Akademie věd a Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky na Českém vysokém učení v Praze. Dlouhodobě spolupracuje s Univerzitou karlovou a v CUIP má na starost rozvojové aktivity a koordinaci PR oddělení. Kromě komunikace vědy se věnuje také neziskovému sektoru.

Mgr. Lucie Přívětivá
ředitelka pro rozvoj a PR konsultant

Právně-obchodní tým

Matej Machu

Český patentový zástupce a evropský designový zástupce, který se zaměřuje především na oblast mechaniky, fyziky a počítačových technologií. V rámci své akademické a vědecké činnosti se zabývá zahraničními právními systémy, a to zejména právem anglo-americkým a izraelským.

CUIP zastupuje v otázkách licencování a obchodu s duševním vlastnictvím a pro Univerzitu Karlovu poskytuje konzultace v otázkách strategického nastavení ochrany a nakládání s výsledky vědy a výzkumu. Přednáší také na Matematicko-fyzikální fakultě UK a ve ŠKODA AUTO Vysoká škola.

Mgr. Matěj Machů, Ph.D.
patentový zástupce za Charles University Innovations Prague a.s.
Vojtech Pestuka

Vojtěch má jako advokát CUIP na starosti všechny právní záležitosti, zejména řešení veškeré smluvní dokumentace s našimi partnery. V advokacii působí již přes deset let, a díky zkušenostem a mezioborovému fungování dokáže najít vždy to nejefektivnější řešení.

V rámci své praxe se věnuje převážně koporátnímu právu, přeměnám obchodních společností nebo obchodněprávním sporům. Vedle advokacie se věnuje vývoji nových forem bydlení a development managementu.

Mgr. Vojtěch Peštuka
advokát za Charles University Innovations Prague a.s.
Antonin Kralik

Antonín má téměř desetileté zkušenosti ze základního a aplikovaného výzkumu, během kterých získal doktorát z organické chemie na Univerzitě v Regensburgu a působil jako vědecký pracovník v Akademii věd ČR.

V CUIP je nepostradatelnou součástí právně-obchodního týmu, do kterého přispívá nejen svou znalostí přírodních věd, ale také problematiky ochrany průmyslového vlastnictví, jelikož dále působí i jako asistent patentového zástupce.

Mgr. Ing. Antonín Králík, Dr. rer. nat.
seniorní analytik a patentový specialista
Vladimira Kurucova

Vladimíra je studentkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy a v CUIP poskytuje podporu právního týmu. Během posledních pěti let získala při svých studiích různorodé zkušenosti z praxe – kromě advokátní kanceláře také na Ministerstvu Obrany nebo u stáží u soudu.

Mezitím co si vybírá svou budoucí právní specializaci přináší do týmu veselého slovenského ducha z rodných Piešťan.

Vladimíra Kurucová
legal junior
Josef Hascyn

Josef vystudoval biochemii a bioanalytickou laboratorní diagnostiku ve zdravotnictví na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, kde se podílel na primárním výzkumu lipidových nanočástic pod vědeckou skupinou Chobotix. Dále se během studia věnoval vývoji nových diagnostických zařízení pod Univerzitou Karlovou a společností GeneSpector, kde v současné době na pozici vědeckého pracovníka a projektového manažera i nadále rozšiřuje své znalosti na poli diagnostiky ve zdravotnictví.

V CUIP má na starost správu platformy Tech ZONE, která umožňuje propojení výzkumných pracovníků a jejich projektů s komerčními partnery.

Ing. Josef Haščyn
juniorní analytik

PR tým

Aneta Zelenkova

Aneta je kopilot PR konzultantky Lucie a v současné době studuje Komunikační studia na Univerzitě Karlově. V průběhu studia získala různé marketingové a produkční zkušenosti z médií či studentských projektů. V CUIP se stará o sociální sítě, mediální podklady či editování webu.

Anetu potkáte nejčastěji s počítačem v klíně, telefonem na uchu, nebo s kapelou na pódiu.

Aneta Zelenková
PR junior
Eva Kubej

Eva je naše bystré audiovizuální oko, se kterým dlouhodobě spolupracujeme u tvorby podcastů a dalších fotografických či videografických projektů. Pod její taktovkou je kompletní audio a videoprodukce, technické zajištění a editace výsledných projektů.

Eva Kubej
audiovizuální produkce

Office

Jiri Heblak

Jiří je tváří naší recepce a bude pravděpodobně prvním, koho u nás v kanceláři potkáte. Po dokončení studia ekonomiky a agropodnikání absolvoval mezinárodní stáž v Dánsku a následně v Irsku, kde postupně přeorientoval své zaměření na oblast služeb a zákaznického servisu v ubytování. V CUIP má na starost office agendu.

Jiří Heblák
front office assistant

Experti

Ing. Milan Jakubek, Ph.D.
RNDr. Alexandr Krajhanzl, CSc.
Ing. Jaroslav Krupica
prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.
MUDr. Václav Novotný, MBA

Dozorčí komise

prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
MUDr. Josef Fontana, Ph.D.
JUDr. Alexander Károlyi
Mgr. Martin Maňásek
doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D.
prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.