Tým

Správní rada

Otomar Sláma

Vystudoval veřejnou politiku ve výzkumu, vývoji a inovacích, dále mezinárodní vztahy a evropská studia a je držitelem titulu MBA se specializací na podnikání.

Jako druhý Čech obdržel prestižní certifikaci RTTP (Registered Technology Transfer Professional) od světové aliance ATTP.

O začátcích podnikání, tvoření business plánů a zakládání spin-off společností již několik let přednáší v ČR i v zahraničí.

Zkušenosti čerpal i v soukromém sektoru, kde založil a vedl obchodní společnosti.

Mgr. Otomar Sláma, MBA, MPA
předseda správní rady
Bc. Kateřina Kudrnová
výkonná asistentka předsedy správní rady

Vystudoval biochemii a biotechnologii na VŠCHT Praha a doktorský titul získal v oboru molekulární biologie Více než 10 let působil na vysokých manažerských pozicích v globální korporaci v oblasti biotechnologií v region střední a východní Evropy.

Je autorem několika knih věnujících se strategii managementu, ale věnoval se také populární tvorbě z níž nejznámější je kniha Business trip, kterou napsal pod pseudonymem ŽKV.

Do CUIP vnáší expertízu v oblasti obchodu a strategického rozvoje.

Ing. Michal Pohludka, Ph.D., MBA, LL.M.
místopředseda správní rady
fontana tym

Vystudoval všeobecné lékařství na Univerzitě Karlově a také zde získal doktorát z fyziologie a patofyziologie člověka. V současnosti přednáší medicínskou chemii a biochemii.

Dlouhodobě se věnuje transferu vědy a výzkumu. Nejdříve působil jako
technologický skaut Centra pro přenos poznatků a technologií UK a zprostředkovával kontakt s vědci ze 3. lékařské fakulty.

Od roku 2014 byl členem kolegia rektora Univerzity Karlovy a nyní zastává funkci člena kolegia rektorky pro strategie, analýzy a transfer.

Je členem správní rady CUIP a zprostředkovává úzký kontakt s univerzitou.

MUDr. Josef Fontana, Ph.D.
člen správní rady

Management

Český patentový zástupce a evropský designový zástupce, který se zaměřuje především na oblast mechaniky, fyziky a počítačových technologií.

V rámci své akademické a vědecké činnosti se zabývá zahraničními právními systémy, a to zejména právem anglo-americkým a izraelským.

Působí jako lektor a poradce pro právo duševního vlastnictví v rámci transferu poznatků a technologií na CUIP a UK. Přednáší také na Matematicko-fyzikální fakultě UK a ve ŠKODA AUTO Vysoká škola.

Mgr. Matěj Machů, Ph.D.
výkonný manažer a patentový zástupce za CUIP a.s.

Vystudovala Hospodářská a kulturní studia na České zemědělské univerzitě v Praze. Strávila roční studijní pobyt na Islandu, kde byla mimo jiné členkou panelu organizujícího studentské eventy.

Své pracovní zkušenosti získávala při studiu primárně v soukromém sektoru, kde byla součástí ekonomicko-provozních týmů a podílela se také na chodu HR oddělení.

V CUIP je odpovědná za koordinaci celofiremních záležitostí ve věcech provozních, finančních a personálních. Zajištuje hladkou spolupráci a komunikaci mezi jednotlivými týmy.

Ing. Olena Povkhanych
provozní manažerka

Analytický tým

Cuip Antonín Králík

Vystudoval medicinální chemii na VŠCHT Praha. Doktorský titul v oboru organické chemie získal na Univerzitě v Regensburgu. Poté působil jako vědecký pracovník v Akademii věd České republiky. Má téměř desetileté zkušenosti nejen ze základního, ale i aplikovaného výzkumu.

Je členem obchodně-analytického týmu CUIP a CPPT. Jeho úkolem je vyhledávat vhodné komerční partnery pro uplatnění technologií vyvinutých na Univerzitě Karlově.

Dále působí jako asistent patentového zástupce a věnuje se problematice ochrany průmyslového vlastnictví v oblasti life-sciences, především chemie, biochemie a biologie.

Ing. Antonín Králík, Dr. rer. nat.
seniorní analytik a patentový specialista

Vystudoval informatiku a elektronické inženýrství na Univerzitě Strathclyde v Glasgow, Velká Británie, a získal magisterský titul v kognitivní informatice na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Pracoval ve výzkumných institucích (CERN, Imperial College London, University of Edinburgh, University of Economics Prague) a má bohaté zkušenosti v oblasti vývoje softwaru a jako IT konzultant v různých oblastech.

Je členem obchodně-analytického týmu CUIP. Simone je zodpovědný za hledání vhodných obchodních partnerů pro aplikace výzkumu vyvíjeného na Univerzitě Karlově, zejména na Matematicko-fyzikální fakultě.

Ing. Simone Serra
analytik

Právní tým

Samostatný advokát se sídlem v Praze, který v advokacii působí již přes deset let.

Ve své praxi se zaměřuje zejména na korporátní právo, přeměny obchodních společností, akvizice, obchodně právní spory, a právo nemovitostí.

Paralelně s advokátní praxí se věnuje vývoji nových forem bydlení a development managementu.

Jako advokát CUIP má na starosti všechny právní záležitosti týkající se její činnosti dovnitř i navenek, zejména komplexní přípravu veškeré smluvní dokumentace s našimi partnery. Díky jeho mezioborovým zkušenostem dokáže vždy najít nejefektivnější řešení.

Mgr. Vojtěch Peštuka
advokát za Charles University Innovations Prague a.s.

Věnuje se právní problematice v oblasti duševního vlastnictví. Specializuje se na práva na označení jako jsou ochranné známky.

Jako vědecká pracovnice se zabývá zahraničními právními systémy. Zaměřuje se zejména na práva na označení v zemích s anglo-americkým a smíšeným právním systémem.

Zkušenosti získala ve veřejném i soukromém sektoru. Spolupracovala s prestižními světovými značkami a podílela se na ochraně jejich průmyslových práv.

Působí jako právní a známková specialistka v CUIP a Centru pro přenos poznatků a technologií. Současně se v CUIP podílí na transferu předmětů duševního vlastnictví do komerční sféry.

Mgr. Eva Adlerová, Ph.D.
známková a právní specialistka
silva tym

Dokončuje studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, během něhož strávila rok na univerzitě ve Vídni.

Pracovní zkušenosti získala předchozím působením v několika advokátních kancelářích zaměřených převážně na obchodní právo.

V CUIP obstarává právní administrativu pro seniorní právníky v týmu.

Silvia Hančová
legal junior

PR tým

Vystudovaná diplomatka, která již mnoho let působí jako konzultantka v oblasti PR.

V rámci svého působení v oboru vedla tým PR na Akademii věd a CIIRC ČVUT. Dlouhodobě spolupracuje s Univerzitou Karlovou a věnuje se neziskovému sektoru.

V CUIP vede oddělení PR.

Mgr. Lucie Budinová
PR senior
 
Jakub Zuza

Od zahájení studia komunikace na Univerzitě Karlově sbíral zkušenosti napříč disciplínami marketingu. Svou praxi získal kromě jiného v PR agenturách, organizoval eventy univerzitního portálu Markething.cz a pracuje na vlastním start-upu.

V CUIP spravuje web, sociální sítě a připravuje mediální podklady pro tým.

Jakub Zuza
PR junior
Jan Matějíček

Působil 9 let v oblasti online marketingu, včetně velkých vydavatelských domů. Tyto bohaté zkušenosti zhodnocuje v produkci foto a video obsahu CUIP již několik let. Vždy se snaží obsah zpracovat kreativně a neotřele.

Jan Matějíček
audiovizuální produkce

Projekty

Monika Frantová

Dotační problematice se věnuje 15 let, ze soukromého sektoru přišla na Univerzitu Karlovu v roce 2013. V pozici projektové, finanční manažerky či administrátorky spravovala projekty zaměřené na základní i aplikovaný výzkum.

V CUIP je zodpovědná za vyhledávání dotačních možností na národní i mezinárodní úrovni, zpracovává projektové žádostí, administruje a řídí projekty v realizační fázi.

Monika Frantová
projektová manažerka

Office

Cuip 1

Vystudovala Cizí jazyky pro cestovní ruch na Univerzitě Hradec Králové a v rámci studia absolvovala pobyt v Paříži.

Pracovní zkušenosti získala jak v mezinárodních korporacích v oboru cestovního ruchu v Čechách a ve Francii, tak i ve finančním sektoru, kde měla na starosti péči o zákazníky. Praxi jako osobní a výkonná asistentka získala prací pro aristokraty a manažery.

V CUIP je pravou rukou předsedy správní rady a tím zajišťuje hladké fungování celé společnosti.

Bc. Kateřina Kudrnová
výkonná asistentka předsedy správní rady
Aneta Zelenková

V současné době je studentkou žurnalistiky na Univerzitě Karlově. Díky své všestrannosti a cílevědomosti je držitelkou mezinárodní bronzové ceny vévody z Edinburghu.

V CUIP je pravou rukou provozní manažerky a jako asistentka se podílí na chodu celé kanceláře.

Aneta Zelenková
asistentka

Experti

MUDr. Václav Novotný, MBA
RNDr. Alexandr Krajhanzl, CSc.
Ing. Jaroslav Krupica

Dozorčí komise

prof. Ing. Martin Fusek, CSc.
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.
RNDr. Evžen Amler, CSc.
doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D.
PhDr. Pavel Doleček, Ph.D.
JUDr. Alexander Károlyi