Tým

Správní rada

Otomar Sláma

Vystudoval veřejnou politiku ve výzkumu, vývoji a inovacích, dále mezinárodní vztahy a evropská studia a je držitelem titulu MBA se specializací na podnikání.

Jako druhý Čech obdržel prestižní certifikaci RTTP (Registered Technology Transfer Professional) od světové aliance ATTP.

O začátcích podnikání, tvoření business plánů a zakládání spin-off společností již několik let přednáší v ČR i v zahraničí.

Zkušenosti čerpal i v soukromém sektoru, kde založil a vedl obchodní společnosti.

Mgr. Otomar Sláma, MBA, MPA
předseda správní rady
Ing. Karolína Tučková
osobní asistentka předsedy správní rady

Je vystudovaný biochemik s doktorátem z molekulární biologie. Více než deset let pracoval na různých manažerských pozicích v globální americké společnosti Bio-Rad Laboratories v regionu střední a východní Evropy. Je autorem několika motivačních a odborných knih z oblasti biomedicíny i řízení firem.

Své znalosti a zkušenosti z obou oborů zkombinoval při řízení biotechnologických spin-off společností GeneSpector a GeneSpector Innovations, které se staly úspěšnými na celosvětové úrovni a během prvních 18 měsíců svého působení překročily obrat 500 milionů Kč. Jeho úspěšná kariéra ho přivedla také do představenstva společnosti Charles University Innovations Prague, jež se zabývá transferem technologií.

Často vystupuje jako řečník na konferencích či v podcastech a jen v roce 2021 měl v České republice 200 mediálních vystoupení.

Ing. Michal Pohludka, Ph.D., MBA, LL.M.
místopředseda správní rady
fontana tym

Vystudoval všeobecné lékařství na Univerzitě Karlově a také zde získal doktorát z fyziologie a patofyziologie člověka. V současnosti přednáší medicínskou chemii a biochemii.

Dlouhodobě se věnuje transferu vědy a výzkumu. Nejdříve působil jako
technologický skaut Centra pro přenos poznatků a technologií UK a zprostředkovával kontakt s vědci ze 3. lékařské fakulty.

Od roku 2014 byl členem kolegia rektora Univerzity Karlovy a nyní zastává funkci člena kolegia rektorky pro strategie, analýzy a transfer.

Je členem správní rady CUIP a zprostředkovává úzký kontakt s univerzitou.

MUDr. Josef Fontana, Ph.D.
člen správní rady

Management

Cuip New

Vystudovala Regionální politiku a veřejnou správu na Slezské univerzitě v Opavě,
na soukromé vysoké škole Andragogiku se zaměřením na řízení lidských zdrojů, je doktorandkou na Univerzitě Hradec Králové v oboru Informační a znalostní management a absolventkou vzdělávacích programů zaměřených
na transfer technologií.

Pracovní zkušenosti získávala ve start-upovém prostředí, v menších firmách i mezinárodních korporacích. Své zkušenosti z businessu uplatňuje při podpoře inovací a výzkumu, v propojení podnikatelského a akademického prostředí. V rámci veřejné správy budovala systémový přístup pro podporu podnikání a výzkumných aktivit v oblasti biomedicíny i dalších, včetně jejich financování.

V inovačním ekosystému spolupracuje s odborníky v oblasti zdravotnických prostředků, aktuální legislativy a certifikací, věnuje se tématům digitalizace a kybernetické bezpečnosti.

Mgr. Jana Žaludová
ředitelka pro rozvoj
 

Český patentový zástupce a evropský designový zástupce, který se zaměřuje především na oblast mechaniky, fyziky a počítačových technologií.

V rámci své akademické a vědecké činnosti se zabývá zahraničními právními systémy, a to zejména právem anglo-americkým a izraelským.

Působí jako lektor a poradce pro právo duševního vlastnictví v rámci transferu poznatků a technologií na CUIP a UK. Přednáší také na Matematicko-fyzikální fakultě UK a ve ŠKODA AUTO Vysoká škola.

Mgr. Matěj Machů, Ph.D.
technologický ředitel a patentový zástupce za CUIP a.s.

Vystudovala Hospodářská a kulturní studia na České zemědělské univerzitě v Praze. Strávila roční studijní pobyt na Islandu, kde byla mimo jiné členkou panelu organizujícího studentské eventy.

Své pracovní zkušenosti získávala při studiu primárně v soukromém sektoru, kde byla součástí ekonomicko-provozních týmů a podílela se také na chodu HR oddělení.

V CUIP je odpovědná za koordinaci celofiremních záležitostí ve věcech provozních, finančních a personálních. Zajištuje hladkou spolupráci a komunikaci mezi jednotlivými týmy.

Ing. Olena Povkhanych
provozní ředitelka

Analytický tým

Cuip Antonín Králík

Vystudoval medicinální chemii na VŠCHT Praha. Doktorský titul v oboru organické chemie získal na Univerzitě v Regensburgu. Poté působil jako vědecký pracovník v Akademii věd České republiky. Má téměř desetileté zkušenosti nejen ze základního, ale i aplikovaného výzkumu.

Je členem obchodně-analytického týmu CUIP. Jeho úkolem je vyhledávat vhodné komerční partnery pro uplatnění technologií vyvinutých na Univerzitě Karlově.

Dále působí jako asistent patentového zástupce a věnuje se problematice ochrany průmyslového vlastnictví v oblasti life-sciences, především chemie, biochemie a biologie.

Ing. Antonín Králík, Dr. rer. nat.
seniorní analytik a patentový specialista
Solcova

Kateřina vystudovala biochemii na VŠCHT a doktorát z buněčné biologie získala na Basilejské univerzitě ve Švýcarsku. Více než deset let pracovala v akademickém prostředí a rozšířila své odborné znalosti v oblasti RNA modifikace a regulace.

V roce 2019 nastoupila do společnosti IOCB Tech a vstoupila tak do oblasti transferu technologií, kde se specializovala především na řízení projektů a obchodní rozvoj několika komerčně atraktivních objevů ÚOCHB v medicinální chemii. Jejím posláním je převádět vědu ve prospěch pacientů tím, že pomáhá propojovat akademické, investorské a farmaceutické prostředí.

V CUIP je členkou obchodně-analytického týmu. Je zodpovědná za analýzu vědeckého a obchodního potenciálu objevů vyvinutých na Univerzitě Karlově. Mezi oblasti jejího zájmu patří life-science a zdravotnictví.

Ing. Kateřina Šolcová, Ph.D.
analytička pro business development

Vystudoval informatiku a elektronické inženýrství na Univerzitě Strathclyde v Glasgow, Velká Británie, a získal magisterský titul v kognitivní informatice na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Pracoval ve výzkumných institucích (CERN, Imperial College London, University of Edinburgh, University of Economics Prague) a má bohaté zkušenosti v oblasti vývoje softwaru a jako IT konzultant v různých oblastech.

Je členem obchodně-analytického týmu CUIP. Simone je zodpovědný za hledání vhodných obchodních partnerů pro aplikace výzkumu vyvíjeného na Univerzitě Karlově, zejména na Matematicko-fyzikální fakultě.

Ing. Simone Serra
analytik

Právní tým

Samostatný advokát se sídlem v Praze, který v advokacii působí již přes deset let.

Ve své praxi se zaměřuje zejména na korporátní právo, přeměny obchodních společností, akvizice, obchodně právní spory, a právo nemovitostí.

Paralelně s advokátní praxí se věnuje vývoji nových forem bydlení a development managementu.

Jako advokát CUIP má na starosti všechny právní záležitosti týkající se její činnosti dovnitř i navenek, zejména komplexní přípravu veškeré smluvní dokumentace s našimi partnery. Díky jeho mezioborovým zkušenostem dokáže vždy najít nejefektivnější řešení.

Mgr. Vojtěch Peštuka
advokát za Charles University Innovations Prague a.s.

Věnuje se právní problematice v oblasti duševního vlastnictví. Specializuje se na práva na označení jako jsou ochranné známky.

Jako vědecká pracovnice se zabývá zahraničními právními systémy. Zaměřuje se zejména na práva na označení v zemích s anglo-americkým a smíšeným právním systémem.

Zkušenosti získala ve veřejném i soukromém sektoru. Spolupracovala s prestižními světovými značkami a podílela se na ochraně jejich průmyslových práv.

Působí jako právní a známková specialistka v CUIP a Centru pro přenos poznatků a technologií. Současně se v CUIP podílí na transferu předmětů duševního vlastnictví do komerční sféry.

Mgr. Eva Adlerová, Ph.D.
známková a právní specialistka
Cuip

Vladimíra je studentkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Během studia nasbírala zkušenosti v advokátní kanceláři, na Ministerstvu obrany, a stážích u soudu. Nyní poskytuje podporu právnímu týmu CUIP a vybírá si budoucí specializaci.

Vladimíra Kurucová
legal junior

PR tým

Vystudovaná diplomatka, která již mnoho let působí jako konzultantka v oblasti PR.

V rámci svého působení v oboru vedla tým PR na Akademii věd a CIIRC ČVUT. Dlouhodobě spolupracuje s Univerzitou Karlovou a věnuje se neziskovému sektoru.

V CUIP vede oddělení PR.

Mgr. Lucie Budinová
PR senior
 
Aneta Zelenková

Aneta v současné době studuje Komunikační studia na Univerzitě Karlově. Díky své všestrannosti a cílevědomosti je držitelkou mezinárodní bronzové ceny vévody z Edinburghu.

V CUIP spravuje web, sociální sítě a připravuje mediální podklady pro tým.

Aneta Zelenková
PR junior
Jan Matějíček

Působil 9 let v oblasti online marketingu, včetně velkých vydavatelských domů. Tyto bohaté zkušenosti zhodnocuje v produkci foto a video obsahu CUIP již několik let. Vždy se snaží obsah zpracovat kreativně a neotřele.

Jan Matějíček
audiovizuální produkce

Office

Tuckova
Ing. Karolína Tučková
osobní asistentka předsedy správní rady

Experti

Ing. Milan Jakubek, Ph.D.
RNDr. Alexandr Krajhanzl, CSc.
Ing. Jaroslav Krupica
prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.
MUDr. Václav Novotný, MBA

Dozorčí komise

prof. RNDr. Evžen Amler, CSc.
prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
PhDr. Pavel Doleček, Ph.D.
JUDr. Alexander Károlyi
Mgr. Martin Maňásek
doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D.
prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.