Pokroky

Deky které hasí a nepálí mohou nahradit hasící přístroje

Praha, 10.dubna 2024 – CUIP společně s firmou Walk on water s.r.o. představilo hasební deky, o které se nelze spálit. Technologie založená na moderních poznatcích vědy představuje tak zcela nový produkt na trhu, jehož hasební schopnosti získaly certifikaci odpovídají hasicím přístrojům. Na…


Rakovina se týká nás všech, hledání „léku“ nesmíme vzdát

Daniel Smrž působí na 2. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy, kde se dlouhodobě věnuje nádorové imunologii jako nástroji k léčbě nádorových onemocnění. Může imunoterapie v budoucnu nahradit chemoterapii či radioterapii?Zanechá na vědcích cesta za „hledáním léku“ nějakou stopu? Je třeba udělat rozhodnutí, rozhodnutí které…


Neuron Club – Úspěchy transferu CUIP v podání Matěje Machů

Náš výkonný manažer a patentový zástupce Matěj Machů přednášel 10. května 2022 na platformě Neuron Club organizované Nadačním fondem Neuron. Své know-how z komplexního světa ochrany duševního vlastnictví sdílel v pražském WPP kampusu na dalším z pravidelných setkání, jejichž cílem je napomáhat přerodu vědeckých objevů…